Veelgestelde vragen

Kan ik mijn bijdrage aan de RAZW fiscaal aftrekken?

Ja. Vrienden die hun jaarlijkse contributie voor vijf jaar in een overeenkomst vastleggen, kunnen de gift fiscaal aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dit kan voor iedereen aantrekkelijk zijn, en vooral voor de RAZW. Want zo kunnen (groot-)ouders en alle andere supporters van de Rugby Academy tot wel twee maal zoveel geven als ze eigenlijk (netto) aan de Vrienden van de Rugby Academy ZuidWest willen betalen.

Hoe is de RAZW gefinancierd?

De Vereniging Vrienden van de RAZW is in 2019 notarieel opgericht als ondersteuningsinitiatief voor de Stichting Rugby Academy ZuidWest. Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de RAZW verantwoordt jaarlijks de uitgaven aan alle leden schriftelijk en desgewenst op een ledenbijeenkomst. 

De exploitatie van de RAZW wordt grotendeels gefinancierd uit ouderbijdragen van onze rugbytalenten. Behalve de ouderbijdrage aan de RAZW komen er soms nog hoge uitgaven zoals reiskosten en sportuitrusting. Om het programma van de RAZW voor iedereen betaalbaar te houden, is steun van harte welkom! 

Hoe zijn de Rugby Academies in Nederland gefinancierd?

De zes bestaande Rugby Academies in Nederland zijn onafhankelijke stichtingen en werken samen met de bond Rugby Nederland, een kleine sportbond die financieel niet in staat is om de Rugby Academies te subsidiëren. Een manier om meer middelen te verwerven is door overheidssubsidie en sponsoring van particulieren en bedrijven. Het eerste gebeurt in enkele regio’s door topsportbeleid van gemeenten. Voor RAZW zijn dat Den Haag en Leiden. Voor incidentele evenementen, zoals ons 10-jarig bestaan, vinden we in onze directe omgeving ook zakelijke partners die de Rugby Academy het een en ander gunnen. Er is echter structureel meer financiering nodig om de ambities van de Rugby Academies waar te maken. Daar wordt aan gewerkt.