De Vereniging Vrienden van de Rugby Academy ZuidWest

De Rugby Academy is het opleidingsinstituut voor talentvolle jonge rugbyers (m/v) tot 21 jaar. Doel van de Rugby Academy is om rugbytalenten de optimale kans te bieden op een topsport carrière in de rugbysport en zo bij te dragen aan versterken van het rugby-niveau in ons land.

In 2020 hebben wij de ‘Vrienden van Rugby Academy ZuidWest’ opgericht. Een vereniging met twee doelstellingen:

 1. Extra budget voor verdere professionalisering Rugby Academy.
  De eigen bijdrage vanuit de ouders vormt de belangrijkste financiële bijdrage voor de instandhouding van de Rugby Academy.
  Daarnaast is er ook grote behoefte aan extra financiële middelen om de Academy verder te professionaliseren met bijvoorbeeld: stages, buitenlandse wedstrijden en extra (rugby) expertise. Daarvoor willen we graag een apart budget reserveren. En dat is precies een van de doelstellingen van de Vereniging Vrienden van de Rugby Academy ZuidWest. Zodat we zo nu en dan investeringen kunnen doen waar we lange tijd plezier van hebben en die bijdragen aan de verdere professionalisering van de Academy. Denk bijvoorbeeld aan een voorraad judomatten voor het winterprogramma of een goede promotiefilm.
  Kortom door ‘Vriend van’ te worden en/of een grotere, al dan niet periodieke, donatie te doen, kunnen ouders en andere ‘supporters’ die het wat gemakkelijker kunnen missen, ons werk enorm veel gemakkelijker maken, zonder dat gezinnen met wat kleinere portemonnee voor dilemma’s worden geplaatst.
 2. De andere doelstelling van de “Vrienden van” is het creëren van een ‘community’ van RA-opgeleide spelers.
  Onze talenten beginnen vol verwachtingen in hun brugklasjaar, met het idee om een heel goede rugbyer te worden en misschien wel professioneel in een betaalde competitie te gaan spelen.
  In de 13 jaar die we nu bestaan is het al heel wat Academy-gangers gelukt om het Oranje XV, de vaderlandse top, te halen. Menige speler is er ook in geslaagd betaald rugby te gaan spelen.

Nu (mede) door ons opgeleide talenten zich elders verder ontwikkelen en soms zelf internationaal uitzwermen, willen wij met de ‘Vrienden van’ een platform creëren voor contacten met hen en tussen hen onderling. Terwijl ze met hun loopbaan in de rugbysport ‘onderweg zijn’, kunnen ze met elkaar van alles delen: waar ze zitten, hoe ze met rugby bezig zijn, waar ze tegenaan lopen, welke ambities ze in de sport hebben; en gewoon zo nu en dan een afspraak maken om elkaar weer eens te ontmoeten of samen naar een wedstrijd van Oranje te gaan. De ‘Vrienden van’ kunnen zoiets ook organiseren.

Hiermee komt niet alleen heel waardevolle kennis en ervaring vrij voor de ‘oud’ RA-spelers maar zeker ook voor de spelers die nu op de Academy zitten.

In de rugby sport maak je vrienden voor het leven, met onze community onderstrepen we dit.

Kort en goed

Voor de 2e doelstelling richt ‘Vrienden van’ zich op talenten die in voorbije jaren door ons programma zijn gestroomd.
Voor de 1e doelstelling richten we ons tot u en eenieder (denk aan opa’s, oma’s, tantes, ooms en goede vrienden) die de ontwikkeling van het rugby in ons land een warm hart toe draagt en daaraan iets extra’s kan bijdragen, waarbij de ontwikkeling van onze talenten voorop staat.

Naar ons idee een mooie combinatie!

Bent u enthousiast geworden om de Rugby Academy ZuidWest en daarmee de spelers nog verder te helpen in hun ontwikkeling en wilt u een lidmaatschap van de vereniging (25 euro per jaar) en/of een grotere donatie overwegen?

Voor aanmelding of meer informatie kunt u zich vrijblijvend tot ons wenden

Marjon van der Zijde, Voorzitter ‘Vrienden van Rugby Academy ZuidWest’
Marten Vente, Vice-voorzitter ‘Vrienden van Rugby Academy ZuidWest’

vrienden@rugbyacademyzuidwest.nl