Junior Academy

Met informatie over het selectieproces en promotietrainingen

In dit talentenprogramma worden gemotiveerde jongens en meisjes vanaf 12 jaar (1e klas middelbare school) uit de hele regio ZuidWest Nederland ontwikkeld tot nationale en internationale rugbyspelers. 

Ruim 100 spelers nemen op dit moment deel aan dit programma in deze regio. Zij hebben een officiële NOC*NSF ‘belofte’ status, trainen 4 x per week en volgen hun topsport onderwijs op het Segbroek College in Den Haag, het Leonardo College in Leiden of het Thorbecke in Rotterdam (of een andere school die hen de ruimte biedt het programma van de Academy te volgen). Zie voor een eerste indruk onze mini docu.

Selectieproces
Om toegelaten te worden tot het Junior Academy programma worden spelers uitgenodigd deel te nemen aan een selectieproces. Zit je in groep 8 of in de eerste 4 jaar van de middelbare school en denk je dat je over de juiste skills en motivatie beschikt om deel te nemen aan het Junior Academy programma van Rugby Academy ZuidWest, stuur dan een mail naar wervingenselectie@rugbyacademyzuidwest.nl voor meer informatie of vul dit formulier in  https://forms.gle/F6m3bpDJSaeJZDQL7 om je aan te melden.Ook de clubtrainers dragen spelers aan bij de Academy.

Het selectieproces bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een fysieke rugbyskills test waarbij gekeken wordt naar:
  1. Fysiek
   • Snelheid, beweeglijkheid, lenigheid
   • Explosiviteit, (snel)kracht
   • Coördinatie (timing, ruimtelijk inzicht, oog-hand, oog-voet) 
   • Uithoudingsvermogen
  2. Techniek
   • Goede toepassing van de basistechnieken (vangen, gooien, schoppen, tackelen) 
  3. Tactiek
   • Spelinzicht (situaties snel herkennen, de juiste keuzes maken) 

De totale score van de skillstest wordt weergegeven als ondergemiddeld /  gemiddeld / bovengemiddeld ten opzichte van andere rugbyers.

 • De sport-psychologische skills test die verschillende mentale onderdelen van sportbeoefening meet. 
  • motivatie
  • zelfvertrouwen
  • angstcontrole, 
  • mentale voorbereiding
  • teamoriëntatie
  • doeloriëntatie
  • concentratie

De test wordt middels een vragenlijst afgenomen en geeft een score op ieder vlak. 
De totale score wordt, net als de rugby skills test weergegeven als ondergemiddeld / gemiddeld / bovengemiddeld ten opzichte van andere sporters. 

Samen met de uitslag van de fysieke rugby skills test, leidt dit uiteindelijk tot een sterk positief / positief / negatief advies voor deelname aan de Rugby Academy ZuidWest. 

Voor spelers in Voor spelers in groep 8 van de lagere school die interesse hebben in de Rugby Academy organiseren we ieder najaar twee selectietrainingen waar naar de skills van de spelers wordt gekeken en een sport-psychologische skills test waarin onder meer naar de motivatie wordt gekeken.

Tijdens de selectietrainingen en de sport-psychologische skills test zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouder(s) van de spelers. 

De adviesbrief met het uiteindelijke advies voor deelname aan de Academy ontvangen de spelers in januari, ruim voordat de definitieve schoolkeuze wordt gemaakt.

Spelers uit groep 8 die een sterk positief of positief advies voor deelname aan de Rugby Academy hebben, worden automatisch toegelaten op het Segbroek, Leonardo of Thorbecke.

Na aanmelding voor het selectieproces ontvangen de ouder(s) en speler een mail met aanvullende informatie en een uitnodiging voor de selectietrainingen.

Data, locatie en tijden selectietrainingen

Nog niet bekend