Junior Academy

In dit talentenprogramma worden gemotiveerde jongens en meisjes vanaf 12 jaar (1e klas middelbare school) uit de hele regio ZuidWest Nederland ontwikkeld tot nationale en internationale rugbyspelers. 

Zo’n 100 spelers nemen op dit moment deel aan dit programma in deze regio. Zij hebben een officiële NOC*NSF ‘belofte’ status, trainen 4 x per week en volgen hun topsport onderwijs op het Segbroek College in Den Haag of het Leonardo College in Leiden (of een andere school die hen de ruimte biedt het programma van de Academy te volgen). 
Via het NOC*NSF hebben zij een officiële status als Topsport talent.

Om toe gelaten te worden tot het Junior Academy programma worden spelers uitgenodigd deel te nemen aan een selectieproces. Zit je in groep 8 of in de eerste 4 jaar van de middelbare school en denk je dat je over de juiste skills en motivatie beschikt om deel te nemen aan het Junior Academy programma van Rugby Academy ZuidWest, stuur dan een mail naar wervingenselectie@rugbyacademyzuidwest.nl voor meer informatie of schrijf je direct in via dit formulier https://forms.gle/F6m3bpDJSaeJZDQL7.

Het selectieproces bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een fysieke rugbyskills test waarbij gekeken wordt naar:
  1. Fysiek
   • Snelheid, beweeglijkheid, lenigheid
   • Explosiviteit, (snel)kracht
   • Coördinatie (timing, ruimtelijk inzicht, oog-hand, oog-voet) 
   • Uithoudingsvermogen
  2. Techniek
   • Goede toepassing van de basistechnieken (vangen, gooien, schoppen, tackelen) 
  3. Tactiek
   • Spelinzicht (situaties snel herkennen, de juiste keuzes maken) 

De totale score van de skillstest wordt weergegeven als ondergemiddeld /  gemiddeld / bovengemiddeld ten opzichte van andere rugbyers.

 • De sport-psychologische skills test die verschillende mentale onderdelen van sportbeoefening meet. 
  • motivatie
  • zelfvertrouwen
  • angstcontrole, 
  • mentale voorbereiding
  • teamoriëntatie
  • doeloriëntatie
  • concentratie

De test wordt middels een vragenlijst afgenomen en geeft een score op ieder vlak. 
De totale score wordt, net als de rugby skills test weergegeven als ondergemiddeld / gemiddeld / bovengemiddeld ten opzichte van andere sporters. 

Samen met de uitslag van de fysieke rugby skills test, leidt dit uiteindelijk tot een sterk positief / positief / negatief advies voor deelname aan de Rugby Academy ZuidWest. 

Voor spelers in groep 8 van de lagere school die interesse hebben in de Rugby Academy organiseren we in oktober/november twee selectietrainingen waar naar de skills van de spelers wordt gekeken en ter afsluiting een sport-psychologische skills test.

Tijdens deze selectietrainingen en de sport-psychologische skills test zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouder(s) van de spelers. 

De adviesbrief met het uiteindelijke advies voor deelname aan de Academy ontvangen de spelers in januari, ruim voordat de definitieve schoolkeuze wordt gemaakt.

Spelers uit groep 8 die een sterk positief of positief advies voor deelname aan de Rugby Academy hebben, worden automatisch toegelaten op het Segbroek of Leonardo.

De clubtrainers dragen hiervoor spelers aan bij de Academy, maar je kunt zelf ook je interesse kenbaar maken door je gegevens in te vullen op dit formulier: https://forms.gle/F6m3bpDJSaeJZDQL7
Dan neemt de coördinator werving en selectie, contact op.

Spelers die op de middelbare school zitten en interesse hebben in de Rugby Academy (Zij-instroom) kunnen contact opnemen met de coördinator werving en selectie, wervingenselectie@rugbyacademyzzuidwest.nl of dit formulier https://forms.gle/F6m3bpDJSaeJZDQL7 invullen.
De coördinator neemt dan contact op om eventuele vragen te beantwoorden en de fysieke rugby skills test en sport-psychologische skills test in te plannen.  
Afspraken met de middelbare school (Segbroek, Leonardo of een andere middelbare school) over deelname aan de Rugby Academy moet de speler/ouder zelf maken. Wel kunnen we hiervoor de speler in contact brengen met de TopSport coördinatoren van het Segbroek of Leonardo.

INFORMATIE VOOR CLUBS

De RRD en het selectieproces voor de RAZW vinden dit jaar voor het eerst separaat plaats. Het selectieproces voor RAZW staat gepland tussen RRD 1 en RRD 2 en bestaat uit twee fysieke rugbyskills testen en een sport-psychologische skills test.

Criteria voor aanmelden voor het selectieproces RAZW
Hieronder staan een aantal herkenningscriteria waaraan een RAZW speler zou moeten voldoen. Coaches kunnen deze criteria gebruiken als richtlijn bij de voorselectie. Hiervan is het mentale onderdeel het belangrijkst. Daarnaast moet een speler op minimaal één ander onderdeel goed scoren. 

 1. Mentaal
  • Discipline
  • Intrinsieke motivatie (inzet, doorzettingsvermogen, vechtlust)
  • Ambitie (gericht op individuele ontwikkeling)
  • Zelfvertrouwen
 2. Fysiek
  • Snelheid, beweeglijkheid, lenigheid
  • Explosiviteit, (snel)kracht
  • Coördinatie (timing, ruimtelijk inzicht, oog-hand, oog-voet) 
  • Uithoudingsvermogen
 3. Techniek
  • Goede toepassing van de basistechnieken (vangen, gooien, schoppen, tackelen) 
 4. Tactiek
  • Spelinzicht (situaties snel herkennen, de juiste keuzes maken) 

Belangrijk 
Bij spelers die nog maar kort rugbyen is de beheersing van de basistechnieken nauwelijks van belang. Van groter belang is de mentale en fysieke component.

We gaan er van uit dat spelers die door de clubs genomineerd zijn om deel te nemen aan de RRD selectie ook spelers zijn die door hun clubcoach geschikt geacht worden om aan het Academy programma deel te nemen. Mits zij in groep 8 of op de middelbare school (zij-instroom) zitten.

Omdat we ons voorstellen dat de groep spelers die in aanmerking komt voor/interesse heeft in deelname aan het selectieproces voor de Academy groter is, is het mogelijk dat individuele spelers zich ook aanmelden. Hiermee voorkomen we dat er spelers onbedoeld buiten de boot vallen en altijd geheel afhankelijk zijn van de observatie van hun eigen coach. Bij deze inschrijving wordt altijd om de naam van hun clubcoach gevraagd zodat we referenties op kunnen vragen en overleggen.

Proces
Wij vragen jullie spelers (groep 8 of middelbare school) die niet genomineerd zijn voor de RDD selectiedag maar wel in aanmerking willen komen voor of interesse hebben in deelname aan het selectieproces voor Academy hen te wijzen op de volgende link: https://forms.gle/F6m3bpDJSaeJZDQL7. Door het invullen van dit formulier zullen de spelers aangemeld zijn voor het selectieproces en zal de Academy rechtstreeks contact opnemen met deze spelers.

Informatiestromen aangaande selectie en RRD’s ontvangen de spelers persoonlijk en rechtstreeks vanuit Rugby Academy ZuidWest.