Covid-19 Protocol

De Covid-19 pandemie houdt de wereld en zo ook de RAZW in zijn greep. Maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding zijn divers en wisselen in zwaarte, afhankelijk van de besmettingsgraad per land en soms per regio.

We zijn er nog niet. Er staat ons een zware winterperiode te wachten. De RAZW bereidt zich voor op diverse scenario’s. Vooralsnog mogen we blijven trainen en vallen we binnen de richtlijnen en regelgeving voor het onderwijs voor zover die niet conflicteren met de richtlijnen die gelden voor de trainingslocaties waar wij gebruik van maken.

Uiteraard zijn altijd en overal de basismaatregelen vanuit de landelijke overheid en evt. aanvullende maatregelen vanuit regionale overheden van kracht

Rijksoverheid-Corona

Als RAZW willen wij benadrukken dat een ieders gezondheid voor het bestuur en de staf voorop staat. Hoe een ieder van ons zich gedraagt in relatie tot de afgekondigde maatregelen vormt de sleutel tot succes in het onder controle krijgen van het virus. Wij vragen jullie dan ook, ongeacht jullie persoonlijke overtuigingen .t.a.v. nut en noodzaak, je te houden aan de landelijke en regionale maatregelen en uitvoeringsafspraken die wij voor de Academy hebben vastgesteld.

HIer vinden jullie;

RIVM-Corona

RIVM-Corona (in English)

GGD Haaglanden

GGD Hollands Midden

NOC/NSF-Corona

Contactpersonen binnen de Academy voor Covid-19 gerelateerde vragen/ opmerkingen zijn:

Regelgeving, kaders & interpretatie: 

Cindy Ligtvoet, coordinator_leiden@rugbyacademyzuidwest.nl

Covid-19 meldingen (verdenking op)/ testuitslagen:

Irene Dekker, spelerszaken@rugbyacademyzuidwest.nl

We vragen jullie ook om jezelf op de hoogte te blijven stellen van wijzigingen in maatregelen en daarnaar te handelen. Wijzigingen door overheden opgelegd zijn per direct van kracht, ook als het protocol hier nog niet op aangepast is.

Het bestuur stelt alles in het werk om zo snel als mogelijk het RAZW protocol en de handouts te updaten n.a.v. wijzigingen.

Let op jezelf, let op elkaar.