Regio Rugby Dagen

Data seizoen 2021/22

30/31 oktober 2021 RRD-1; Selectieweekend 

4/5 december 2021 RRD-2; competitieweekend 

5/6 maart 2022 RRD-3; competitieweekend

7/8 mei 2022 RRD-4; competitieweekend

Direct nomineren/ aanmelden?

Hieronder de links naar de nominatie en aanmeldingsformulieren. Je vindt deze ook verderop bij betreffende hoofdstukken. Ben je echter al volledig op de hoogte van alle informatie dan is dit de snelle route en hoef je niet verder naar beneden te scrollen.

Spelersnominaties: Clubnominatie spelers voor RRD selectieweekend

Aanmeldingen Coaches/selectors, teammanager en hosting clubs gezocht!

Aanmelding RRD coach/selector

aanmelding teammanager RRD

clubhosting 4/5 december 2021

clubhosting 5/6 maart

clubhosting 7/8 mei

Algemene informatie

De opzet van de RRD (Regio Rugby Dagen), voorheen RDD is met ingang van seizoen 2020-2021 veranderd. Tijdens de “nieuwe” RRD’s krijgen geselecteerde spelers in de leeftijdsgroepen vanaf U13 t/m U18 de mogelijkheid om op hoger niveau met en tegen leeftijdsgenoten te spelen in regionale teams. 

De U12 groep neemt niet deel aan dit regionale programma. Iedere Academy zorgt voor deze leeftijdsgroep voor een lokaal- regionale activiteit. In ZuidWest combineren wij dit met de spelersselectie voor Academy spelers en gaan wij op diverse plekken in de regio promotietrainingen verzorgen. Voor meer informatie zie; https://rugbyacademyzuidwest.nl/junior-academy-programma/

Als gevolgen van de Covid-19 pandemie is de uitvoering van de RRD’s een jaar uitgesteld en starten we in seizoen 2021-2022.

Jaarlijks worden er door Rugby Nederland vier weekenden, vrij van clubcompetitie, ingepland voor de regionale selectie- en competitiewedstrijden.

De eerste van deze weekenden is het regionale selectieweekend, waarin de regionale teams per leeftijdsklasse worden geselecteerd. De spelers die hieraan deelnemen zijn zowel club als Academy spelers.

De geselecteerde spelers spelen vervolgens met hun regionale team tijdens de daarop volgende drie RRD weekenden de regionale competitie wedstrijden. 

Belangrijke informatie spelers/ouders

Van de spelers die meedoen aan de selectiewedstrijden wordt verwacht dat zij de competitie weekenden beschikbaar houden totdat zij uitslag van de selectie hebben. Niet geselecteerde spelers zijn daarna natuurlijk vrij om andere afspraken voor deze weekenden te maken. Geselecteerde spelers moeten deze weekenden vrijhouden. Het is niet vooraf te zeggen of zijn/haar wedstrijd op zaterdag of zondag gespeeld wordt.

LET OP: omdat deze weekenden in vrije weekenden binnen het RN schema gepland moeten worden, vallen een aantal van deze weekenden aan het begin of eind van een schoolvakantie.

Doelstellingen per leeftijdsgroep:

U13, U14 en U15 (gemengd)

Het verder ontwikkelen van de spelers, de spelers laten kennismaken met de selectieprocessen binnen de Topsport Pathway en de kans geven om op regionaal niveau te spelen.

U16, U17 en U18 (jongens)

Het verder ontwikkelen van de spelers, de spelers een kans te geven op regionaal niveau te spelen en geselecteerd te worden voor deelname aan de trainingsselctie van Jong Oranje U17 of U18.

U16, U17 en U18 (meiden)

Op dit moment is er geen regionaal programma voor de meiden. Er wordt door diverse partijen nagedacht hoe hieraan de komende jaren een waardevolle invulling te geven.

Selectieproces

Voor deelname aan het selectieweekend vragen wij de clubs jaarlijks hun beste spelers, niet zijnde Academy spelers, te nomineren. Deze spelers worden door ons uitgenodigd en opgenomen in de regionale database samen met alle Academy spelers.

Na het selectieweekend worden de spelers/ ouders door ons geïnformeerd over de uitkomsten en de regionale teamsamenstelling publiceren wij op onze website.

De spelers die eenmaal genomineerd zijn worden elk jaar opnieuw uitgenodigd voor deelname aan het selectieproces voor hun leeftijdsgroep. Zij schuiven dus allemaal steeds een jaartje door.

Voor de clubcoaches is het daarom na dit eerste jaar een kwestie van nieuwe nominaties doen voor de jongste leeftijdsgroep (U13) en voor de overige leeftijdsgroepen alleen wanneer er spelers zijn die eerder niet in beeld waren maar gezien hun ontwikkeling later alsnog in aanmerking komen.

Informatie voor de clubs

In de nieuwe opzet van de RRD’s wordt belang gehecht aan de interactie tussen de clubs en de Academies. De RAZW zoekt nadrukkelijk de samenwerking op en vraagt clubcoaches zich aan te melden als regionaal coach. Voor de selectie- en competitie wedstrijden vragen we steeds een aantal clubs om deze te hosten. En de teammanagers, support staf zoeken we binnen de groep ouders van de geselecteerde spelers.

Aanmeldingen coaches/selectorsAanmelding RRD coach/selector

Aanmeldingen teammanagers/ support staf: aanmelding teammanager RRD

Aanmeldingen clubhosting:

clubhosting 4/5 december 2021

clubhosting 5/6 maart

clubhosting 7/8 mei

Welke spelers worden op de RRD’s verwacht?

Algemene herkenningscriteria voor de coaches t.b.v. de nominaties:

 1. Mentaal sterk
  1. Concentratievermogen (taakgericht)
  2. Discipline
  3. Intrinsieke motivatie (inzet, doorzettingsvermogen, vechtlust)
  4. Ambitie (gericht op zijn/haar individuele ontwikkeling)
  5. Zelfvertrouwen
 2. Fysiek
  1. Snelheid, beweeglijkheid, lenigheid
  2. Explosiviteit, (snel)kracht
  3. Coördinatie (timing, ruimtelijk inzicht, oog-hand, oog-voet)
  4. Uithoudingsvermogen
 3. Techniek
  1. Uitstekende toepassing van de basistechnieken (vangen, gooien, kicken, tackelen)
 4. Tactiek
  1. Spelinzicht (situaties snel herkenne, de juiste keuzes maken)
  2. Samenwerken (teamspirit)

Tijdens het RRD selectieweekend worden de spelers beoordeeld op vijf criteria; handling, physicality, contact, gameplay en positional.

Alle spelers ontvangen in de week na het selectieweekend hun persoonlijke resultaten en bericht over wel/niet geselecteerd zijn. Op de RAZW website maken we de regionale teamindelingen bekend.

Aanmeldproces

 1. Wij vragen jullie jaarlijks, uiterlijk eind september,  via onderstaand formulier per leeftijdsgroep de spelers die aan de gestelde criteria voldoen te nomineren voor deelname aan de selectiewedstrijden; Clubnominatie spelers voor RRD selectieweekend
 2. LET OP: Academy spelers en spelers die hebben deelgenomen aan ons pre-season Outreach programma hoeven niet nogmaals genomineerd te worden. Deze worden automatisch opgenomen in de regionale database en uitgenodigd voor het selectieweekend.
 3. Na nominering door de clubs verloopt verder communicatie rechtstreeks naar spelers/ouders.
 4. Dispensatie worden in het regionale programma niet gehonoreerd. Alle spelers worden op basis van hun geboortejaar ingedeeld. 

Spelers die om welke reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn tijdens het selectieweekend zullen dit jaar niet spelen in de regionale teams. 

Organisatie

De organisatie van de RRD’s ligt bij de Academies die hierbij nauw samenwerken met de clubs in hun regio, met de andere Academies en met Rugby Nederland.

Rugby Academy ZuidWest zal de spelers die door de clubs uit de regio zijn genomineerd uitnodigen en voorzien van de benodigde informatie. De trainers van de clubs die zich aanmelden worden door onze technisch directeur apart benaderd over de RRD’s en hun rol daarin.

Voor vragen kunt u terecht bij:

Irene Dekker in haar rol van coördinator/administrator voor het RRD-RAZW programma, spelerzaken@rugbyacademyzuidwest.nl

Of bij onze technisch directeur en manager van het RRD programma, Phil Leck, technicaldirector@rugbyacademyzuidwest.nl