Vertrouwens Contact Persoon

De Vertrouwenscontactpersoon van de RAZW is Carmen van der Pol.

De taken van de Vertrouwenscontactpersoon zijn:

  1. fungeren als eerste opvang/aanspreekpunt in geval van ongewenst gedrag.
  2. doorverwijzen naar andere instanties indien nodig
  3. organiseren preventieactiviteiten

 

De vertrouwenscontactpersoon is te bereiken op het volgende e-mail adres
vcp@rugbyacademyzuidwest.nl