The Pathway

Rugby Nederland wil spelers en teams de vaardigheden geven om rugbysituaties snel te herkennen en adequaat te reageren op de tegenstander. De spelers passen de vaardigheid toe om de geboden ruimte te gebruiken. Spelers ontwikkelen snelheid in denken en handelen. Wij willen creatieve spelers opleiden en ze de vrijheid geven om adaptief te spelen waardoor zij verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn initiatief te nemen. De visie vertaald zich in de training naar werken vanuit eenvoudige tot meer complexe situaties. De relatie met de spelers is gebaseerd op respect en vertrouwen.

Hierin vervullen de Academies een belangrijke rol met onder andere de volgende onderdelen: