Rugby Regio Dagen

De opzet van de RRD’s (voorheen RDD’s) is met ingang van seizoen 2020-2021 veranderd. Tijdens de RRD’s krijgen geselecteerde spelers de mogelijkheid om op hoger niveau met leeftijdsgenoten te spelen en samen te spelen in regionale teams. Deze regionale wedstrijden staan gepland voor de RRD’s 2 tot en met 4, gedurende RRD 1 zal de selectie plaatsvinden voor onze regioteams.

Overzicht RRD data U12 – U18
Rugby NL heeft als gevolg van de Corona maatregelen besloten de RRD’s die in 2020 stonden gepland te annuleren. Zodra er meer informatie is over de planning  voor 2021 wordt dat hier vermeld. 

Doelstellingen RRD per leeftijdsgroep:

Mini’s
Inspireren en ontwikkelen van de spelers. Een eerste kennismaking met het Topsport Pathway en de Rugby Academy’s in de regio. Talent identificatie binnen de regio.
Cubs
Naast het ontwikkelen van de spelers, de kans om op regionaal niveau te spelen.
Junioren / Onder 15    
Naast het ontwikkelen van de spelers, de kans om op regionaal niveau te spelen en geselecteerd te worden voor (de trainingsselectie) Jong Oranje U16.
Junioren / Onder 16      
Naast het ontwikkelen van de spelers, de kans om op regionaal niveau te spelen en geselecteerd te worden voor (de trainingsselectie)  Jong Oranje U17.
Colts / Onder 17
Naast het ontwikkelen van de spelers, de kans om op regionaal niveau te spelen en geselecteerd te worden voor (de trainingsselectie) Jong Oranje U18.
Colts / Onder 18          
Naast het ontwikkelen van de spelers, de kans om op regionaal niveau te spelen en geselecteerd te worden voor (de trainingsselectie) van Jong Oranje U18. Daarnaast vroegtijdige identificatie van spelers voor Jong Oranje U20.
Meiden Onder 15 tot Onder 18
De kans om te rugbyen met andere meiden in hun eigen leeftijdsgroep.

Selectieproces
De clubcoaches selecteren de spelers die in aanmerking komen voor de RRD. Deze spelers worden door de Academy vervolgens uitgenodigd voor de 1e RRD. Tijdens de 1e RRD vindt de selectie plaats voor de regionale teams die in de volgende RRD tegen elkaar gaan spelen.

INFORMATIE VOOR CLUBS
De opzet van de RRD’s (voorheen RDD’s) met ingang van dit seizoen anders. Tijdens de RRD’s krijgen de spelers de mogelijkheid om op hoger niveau met leeftijdsgenoten te spelen en samen te spelen in regionale teams. Deze regionale wedstrijden staan gepland voor de RRD’s 2 tot en met 4, gedurende RRD 1 zal de selectie plaatsvinden voor onze regioteams.
Daarnaast zijn er per leeftijdsgroep verschillende doelen opgesteld:

 • U13 & U14: De kans om op regionaal niveau te spelen. En de gelegenheid voor interactie tussen de clubs en de Rugby Academy’s en een kans om samen te werken;
 • U15: Naast het ontwikkelen van de spelers, de kans om op regionaal niveau te spelen en geselecteerd te worden voor (de trainingsselectie) Jong Oranje U16.
 • U16: Naast het ontwikkelen van de spelers, de kans om op regionaal niveau te spelen en geselecteerd te worden voor (de trainingsselectie) Jong Oranje U17.
 • U17: Naast het ontwikkelen van de spelers, de kans om op regionaal niveau te spelen en geselecteerd te worden voor (de trainingsselectie) Jong Oranje U18.
 • U18: Naast het ontwikkelen van de spelers, de kans om op regionaal niveau te spelen en geselecteerd te worden voor (de trainingsselectie) van Jong Oranje U18.

Welke spelers worden op de RRD’s verwacht?
We maken hier onderscheid tussen de selectiecriteria voor Mini’s en Cubs aan de ene kant en Junioren en Colts aan de andere kant.

Herkenningscriteria Mini’s en Cubs

 1. Mentaal
  • Concentratievermogen (taakgerichtheid)
  • Discipline
  • Intrinsieke motivatie (inzet, doorzettingsvermogen, vechtlust)
  • Ambitie (gericht op individuele ontwikkeling)
  • Zelfvertrouwen
 2. Fysiek
  • Snelheid, beweeglijkheid, lenigheid
  • Explosiviteit, (snel)kracht
  • Coördinatie (timing, ruimtelijk inzicht, oog-hand, oog-voet) 
  • Uithoudingsvermogen
 3. Techniek
  • Goede toepassing van de basistechnieken (vangen, gooien, schoppen, tackelen) 
 4. Tactiek
  • Spelinzicht (situaties snel herkennen, de juiste keuzes maken) 


Hiervan is het mentale onderdeel het belangrijkst. Daarnaast moet een speler op minimaal een ander onderdeel goed scoren.

Belangrijk 
Bij spelers die nog maar kort rugbyen is de beheersing van de basistechnieken nauwelijks van belang. Van groter belang is de mentale en fysieke component.

De RRD -coaches letten bij selectie op de volgende criteria

 1. Balhandeling
 2. Tackel
 3. Decision making
  • Neemt de speler als baldrager initiatief en maakt hij/zij aan de bal juiste beslissingen? (naar voren rennen, stappen, afspelen..) 
  • Is de speler in staat balbezit te behouden en meters naar voren te maken?Kijkt de speler om zich heen, op zoek naar medespelers en ruimtes?
 4. Support
  • Betrekt een speler zichzelf bij het spel door in de buurt van de bal te zijn?
  • Laat de spelers zichzelf horen?
 5. Werk houding/ inzet 
  • Toont de speler een goede inzet?

Spelers die ons positief opvallen worden bij elkaar in een team gezet. 
Als een speler in Team1 zit zal hij op een of enkele van deze punten het goed gedaan hebben. Zo niet, zullen 1 of meerdere van deze punten voor verbetering vatbaar zijn voor hem. In dat laatste geval wil het niet zeggen dat de speler niet over de ze vaardigheden beschikt, wel dat we ze op de selectietraining niet gezien hebben.

Selectiecriteria Junioren en Colts

In deze bijlage staan de selectiecriteria.

Aanmeldproces

 • Wij vragen jullie de spelers uit jullie U12 – U18 groep die voldoen een bovenstaande criteria uit te nodigen voor RRD selectiedag. Zie bijlage voor de mail die jullie hiervoor kunnen gebruiken.
 • Wij vragen jullie uiterlijk eind september (bij voorkeur eerder) de namen en emailadressen van de spelers die jullie hebben uitgenodigd aan te melden via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhn9nu8Oxw-K6Fop1RWEfcviQbPiNgVD-SyvHqzko6mocDpQ/viewform
 • Let op: Academy spelers en spelers die afgelopen augustus hebben deelgenomen aan het Outreach programma worden automatisch uitgenodigd voor de RRD selectiedag. Deze spelers hoeven niet meer vanuit de club genomineerd te worden.
 • Wij zullen de aangedragen spelers vervolgens verder informeren over de RRD’s.
 • Spelers die gedispenseerd zijn gaan naar de locatie toe waar de leeftijdscategorie waarnaartoe zij gedispenseerd zijn ingedeeld is.

Spelers die vanwege vakantie of andere zaken niet aanwezig kunnen zijn op de RRD selectiedag zullen dit jaar helaas niet kunnen spelen in de regionale teams tijdens RRD 2, 3 en 4.

Organisatie
De organisatie van de RRD’s ligt bij de Academies die hierbij nauw samenwerken met de clubs in de regio’s en Rugby Nederland. 
Rugby Academy ZuidWest zal de spelers die door de clubs zijn genomineerd uitnodigen en voorzien van de benodigde informatie. De trainers van de clubs die zich hebben aangemeld worden apart benaderd over de RRD’s en hun rol daarin.

Coaches, selectors en teammanagers gezocht!
We nodigen de clubs uit om hierop jullie kader -eventueel in opleiding- uit te nodigen een bijdrage te leveren. Geïnteresseerden kunnen de link volgen en hun interesse kenbaar maken: http://​https://forms.gle/fLJsa58uLh7Z1d8K6

In dit document een nadere beschrijving van de gezochte profielen.