Phil Leck

profileimage

Phil: ‘Wie wil er niet werken met spelers die zó gemotiveerd zijn?!’

Wat betekent rugby voor jou?  
“Rugby is al 50 jaar onderdeel van mijn leven. Ik heb het geluk gehad om als speler verscheidene kampioenstitels en bekers te winnen. Als trainer heb ik teams op school, club, regionaal en nationaal niveau onder mijn hoede gehad. Ook was ik Academy manager bij de Sale Sharks in de Engelse premiership en mijn huidige passie is mijn werk bij RAZW in Nederland. Toen ik begon met coachen was mijn voornaamste doel om tenminste een of twee spelers aan te moedigen om de vriendschap en het familiegevoel van rugby te ervaren zoals ik dat zelf ook heb ervaren. Ik denk dat ik dat doel heb bereikt, nu ik vol trots betrokken ben geweest bij het coachen van meer dan 140 internationale spelers in diverse leeftijden en landen.”

What does rugby means to you? 

“Rugby has been in my life for 50 years, I have been lucky enough as a player to win championships and various cups at 15 a side and 7 a side. As a coach I have coached school, club, county, divisional and International sides along with 7 years as an Academy manager at Sale Sharks in the premiership in England, and my current passion within RAZW in the Netherlands. My whole aim when I began coaching was to encourage at least one or two players to enjoy the friendship and rugby family as much as I had. I think after proudly being involved in the  coaching of over 140 international players at various age groups and countries I have achieved that aim.”

 

Wat geeft je de energie om te werken met de talenten van RAZW?
“De huidige lichting jonge spelers op RAZW heeft zoveel in z’n mars, ze geven me energie met hun inzet en enthousiasme. Sommigen van hen staan om zes uur ‘s ochtends op en leggen soms afstanden van 25 tot 30 kilometer af om naar de training te komen. Wie wil er nu niet werken met spelers die zó gemotiveerd zijn?! Ze stoppen zoveel energie in hun passie dat ze ons scherp houden om ze zo betrokken en goed mogelijk te ontwikkelen. Ze hebben een ingebakken gevoel van rugbyhumor en de gekke streken die ze uithalen is aanstekelijk.”

 

What gives you the energy to work with these kids/teens?

“The current batch of young players in the RAZW have so much potential, they energise me with their effort and enthusiasm. They get up some of them at six o’clock in the morning and travel sometimes distances of 25 – 30 km to get to sessions, who couldn’t want to be involved with players with that kind of commitment? They put massive effort into their passion and keep us all on our toes to keep them engaged and developed. Their rugby sense of humour is inbuilt and the “banter” is infectious.”

 

Wat kun je over deze generatie rugbyers zeggen?

“Rugby in Nederland ontwikkelt zich langzamer dan de spelers dat doen. De behoefte aan een kwalitatief hoogwaardige competitie is cruciaal, zodat deze aanstormende kinderen hun talent en vaardigheden kunnen laten zien. We hebben op onze trips aangetoond dat onze spelers zich kunnen meten met sterke teams in Engeland. Dat zie je ook aan onze topspelers die zich bewijzen in grote competities zoals in Zuid-Afrika, Frankrijk en Engeland. De nieuwe Regio Rugby competitie (nieuwe district ontwikkelingselectiewedstrijden – voorheen RDD-dagen), de Senior Academy en de initiatieven van het Nederlands Trainingscentrum (NTC) moeten bijdragen aan die doelstelling. Maar het is noodzakelijk dat het land achter zijn nationale teams gaat staan zodat ze hun visitekaartje kunnen afgeven van de Europese divisies tot het hoogste mondiale niveau. Ook moeten we onze trainers stimuleren om hard te werken aan de ontwikkeling van hun eigen vaardigheden om deze droom door te geven aan de spelers van de toekomst.”

 

What can you say about this generation rugby players?

“Rugby in the Netherlands is progressing slower than the players, the need for good quality competition and a ‘product’ to give these up and coming kids the platform they can compete and showcase their abilities in is imperative. We have proved that our players can compete with good level teams in our trips to England and with our outreach players competing in top tier countries such as South Africa France and again in England. The new Regio Rugby competition (new district development selection games) and the Senior Academy and NTC initiatives should help towards that goal, but we need the country to get behind its international teams to support and deliver promotions through the European divisions to the very highest levels of the world game. We also need to enthuse our coaching staff to want to work hard to develop their own skills to deliver this dream to our players of the future.”

De jonge spelers op RAZW hebben zoveel in z’n mars, ze geven me energie’