Vuyisile Mbula

profileimage

‘Ik geniet van elk moment van mijn werk als coach’

Wat betekent rugby voor jou?
“Rugby heeft mij in staat gesteld om vanuit een achtergestelde omgeving, de township, op te klimmen naar een internationale omgeving. Het gaf me de kans om de wereld en mijn eigen land, Zuid-Afrika, af te reizen. Ik heb gespeeld voor het eerste team van Dale College en voor het districtsteam. Ik ben het product van een regionaal rugby-ontwikkelingsprogramma. Door de sport heb ik groot durven dromen. Het gaf me hoop en het gaf me vrienden en herinneringen voor het leven. Rugby heeft deuren voor me geopend die anders gesloten zouden zijn gebleven. Het heeft een positieve wending aan mijn leven gegeven. Mijn leven had een heel andere loop kunnen nemen zonder rugby. Dus: Wat betekent rugby voor me? Het betekent ALLES voor me. Rugby is leven.”

What does rugby means to you?
“Rugby have been a tool form me that I used to move from disadvantage environment, the township, to around the world. Rugby have given me opportunity to travel the world and my own country, South Africa. I played rugby for Dale College Boys First Team and I played Craven week for Border Rugby (district rugby). I am product of the Border Rugby Development Program. Rugby made me dream big. Rugby gave me hope and rugby gave me lifetime memories and rugby gave me lifetime friends. Rugby open doors for me that could have never been open if I did/ be involved in rugby. Rugby charge my life for better. Without rugby my life could have taken a different course. So: what does rugby mean to me? It means EVERYTHING.
Rugby is life.”

Waarom vind je het leuk om met de jonge talenten van RAZW te werken?
“Ik ben gek op werken met kinderen en op het vak van leraar. Het coachen op RAZW stelt me in de gelegenheid om de twee dingen te doen die ik het liefste doe: werken met jonge mensen en het uitdragen van mijn sport als opleider. Ik vind het prettig een atmosfeer te creëren waarin iedereen zich gehoord, gewaardeerd, gezien en veilig voelt. Waarin iedereen te allen tijde zichzelf kan zijn.” Hard lachend: ,,Maar ook een plek waar ik mijn eigen kinderachtige zijde kwijt kan. Ik coach sinds 2010 op RAZW. Ik heb van elk moment genoten en het is een voorrecht om kinderen voor je ogen te zien opgroeien en hun eigen karakters te zien vormen. Spelers zowel in de klas als op en buiten het rugbyveld (in de maatschappij) uit te zien blinken. Dat is de reden dat ik zo van mijn rol op het RAZW hou.”

Why do you like to work with the young talents of RAZW?
“I love working with kids and been an educator. Coaching at RAZW give me the opportunity to do the two things that I am truly passionate about working with young people and be an educator through sport that I love doing/ using rugby as tool. I enjoy creating an environment where everyone feels welcome, loved, seen, heard, appreciated, feel safe and their can be themselves at all times. I guesses also a place we I can take out my childish side (lol) I have been coaching at RAZW since 2010. I have enjoyed every single moment and it’s been I joy watching the kids grow up in front of my eyes and seeing them developing their own characters. See players excel in classroom, on the rugby field and off the field (in society) is what makes me enjoy coaching at the RAZW.”

 

Hoe zie je de toekomst van rugby in Nederland?
“Rugby in Nederland heeft een omslag gemaakt en de toekomst ziet er zonnig uit. We hebben zes Rugby Academy’s en het Nederlands Trainingscentrum (NTC) die de Nederlandse rugbyspelers helpen bij hun ontwikkeling. Veel Nederlandse rugbyers willen graag in buitenlandse competities spelen. De ervaring en kennis die ze daarmee opdoen, kunnen ze dan weer mee naar huis nemen. Als iedereen samenwerkt en elkaar ondersteunt, dan is het Nederlandse rugby niet te stuiten.”

How do see the future of rugby in the Netherlands?
“Rugby Bond/ Rugby in Holland have chance of becoming even bright! We got 6 Rugby Academy’s and Nederlands Trainingscentrum (NTC) which help with development of Dutch rugby players. A lot of Dutch rugby players planning rugby overseas, this helps with players experience and this players can take the knowledge that they have learn overseas bring back home. When everyone works together and support each other then Dutch Rugby will be unstopped.”