Corona update 1

Gisteravond ontvingen jullie het bericht dat wij als Academy in lijn met de landelijke maatregelen en het dringend advies van Rugby Nederland de trainingen tot nader order en in ieder geval t/m 31 maart annuleren.

Vanochtend hebben we de effecten van deze annuleringen nader besproken en verdere besluiten genomen hoe met deze effecten om te gaan. Onderstaand de aanvullende (praktische) informatie over hoe wij als RAZW de maatregelen uitvoeren en wat we daarbij van jullie verwachten.

Trainingen gaan niet door

Onder trainingen verstaan we alle trainingen die in een sporthal, gym of op een veld plaatsvinden. Deze trainingen hebben als kenmerk dat er (mogelijk) fysiek contact plaatsvindt en spelers bij het omkleden in kleedkamers dicht bij elkaar zijn en overdracht van evt. virussen niet te voorkomen is door alleen het opvolgen van de hygiëne maatregelen.

Theorie Lessen worden gecontinueerd zolang school open is en er een lokaal beschikbaar is

Dit zijn theoretische onderdelen die in een klaslokaal kunnen plaatsvinden, waar geen fysiek contact noodzakelijk of aannemelijk is en ze vallen onder dezelfde categorie activiteiten als de normale schoollessen. Denk hierbij aan bijv, de lessen over voeding.

Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheid tot gebruik van leslokalen op het Segbroek voor deze activiteiten. In Sportlyzer zal zichtbaar zijn wat doorgaat en wat niet.

Fysio spreekuur komt tot nader order te vervallen

Aangezien het spreekuur plaatsvindt op een trainingslocatie waar ook door andere en meerdere sporters getraind wordt, annuleren we in lijn met de trainingen ook het fysio spreekuur.

Dat betekent niet dat er geen zorg meer is voor degenen die geblesseerd zijn. Alle geblesseerden kunnen voor advies/ behandeling één op één afspraken met de fysio therapeuten van B&B op een B&B locatie.

Geef bij het maken van een afspraak altijd aan dat je van de RAZW bent.

Ga je naar een andere fysio dan B&B, verandert er eigenlijk niets.

Deel je behandelplan/ afspraken met Kevin (zowel van B&B collega’s als andere fysiotherapeuten/ artsen). Dan kan Kevin als de maatregelen voorbij zijn de draad weer snel oppakken.

kevin@benbhealthcare.nl

De stoplichtlijst wordt pas na einde maatregelen weer bijgewerkt aangezien er nu sowieso niet getraind wordt.

Coaching level-1

Helaas betreffen de maatregelen ook de coaching education voor de U18. In ieder geval twee sessies gaan uitvallen. Er zit geen ruimte meer in de planning om deze sessies nog op een zelfde manier (tijdens reguliere trainingsmomenten) voor het eind van het seizoen opnieuw in te plannen. Zodra duidelijk is wanneer de maatregelen opgeheven kunnen worden kijken we naar alternatieve mogelijkheden om deze opleiding alsnog aan te bieden.

Bijkomend voordeel; degenen die afgelopen week niet aanwezig konden zijn krijgen misschien een tweede kans.

RDD/ RAD

De eerstvolgende RDD’s in het weekend van 21/22 maart zijn reeds geannuleerd en jullie hebben daarover bericht ontvangen.

Voor deze activiteiten geldt dat we het steeds in overleg met RN en de andere academies per activiteit bekijken. Het heeft geen zin om te ver vooruit te kijken, we volgen de ontwikkelingen en communiceren zodra besluiten genomen zijn.

Game U14 tegen HRC, 4 april

Gisteren hebben we deze wedstrijd in Sportlyzer gezet, niet wetende dat deze maatregelen er aan kwamen. In principe is de maatregel voorlopig tot 31 maart van kracht. Om die reden laten we de wedstrijd staan en gaan we door met de voorbereidingen. Ook hier geldt dat we de verdere ontwikkelingen volgen, adviezen ter harte zullen nemen en wijzigingen communiceren zodra er beslissingen genomen zijn.

Ziekmeldingen

We hebben een aantal berichten van spelers gezien die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met (mogelijke) Corona besmettingen. Als bestuur, coaching en supportstaf leven we met jullie mee en wensen degenen die ziek zijn een snel en volledig herstel.

Laat het ons weten wanneer je ziek bent of vanwege quarantaine/ isolatie maatregelen thuis moet blijven. Fijn om te weten hoe het met jullie gaat.

Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden en alleen toegankelijk zijn voor de voorzitter, de secretaris, de hoofdcoach en de coördinatoren spelerszaken.

Zijn er nog vragen/ zorgen? Deel die s.v.p. met ons via secretaris@rugbyacademyzuidwest.nl. Dan komt alles op een centraal punt binnen en kunnen zaken die ons allemaal aangaan makkelijk geïdentificeerd worden.

Met vriendelijke groet, 

HP Voorhoeve

Secretaris, secretary

Klik hier voor meer info vanuit Rugby Nederland.

Geen reacties op "Corona update 1"


    Laat van je horen

    Basis HTML is goedgekeurd