Wat houdt dat in “Vriend van de Academie”?

Door middel van een donatie van 25 euro of meer ben je een jaar lid van de Vriendenvereniging. 

Als lid van de vereniging kan je ideeën inbrengen voor en toezicht houden op de bestedingen die de Vrienden doen. Uiteraard dient het beleid van de Vrienden als ondersteuningsvereniging te passen in het beleid van de RAZW. 

Het bestuur van de Vrienden vereniging verantwoordt de uitgaven jaarlijks aan alle leden schriftelijk en desgewenst tijdens een ledenbijeenkomst.

Mooie Polo cadeau website: + plaatje. beschikbaar uit fotobestand jubileumboek (Marjon?)  

Draag je 125 euro of meer bij dan krijg je desgewenst een mooie polo cadeau.  

In deze mooie witte polo met opdruk in oranje “Vrienden van de RAZW“ (met logo), uitgevoerd in de mooie kwaliteit van onze sportkleding-partner, kan je laten zien dat je de letterlijk supporter bent van de RAZW, en wellicht ook anderen inspireren om Vriend te worden. Allemaal voor het goede doel.

Als je die 125 euro ineens betaalt, ben je desgewenst voor 5 jaar lid en ontvang je de polo direct.

Als je het de minimale ledencontributie van 25 euro over 5 jaar wil spreiden, kan je de polo ook direct krijgen mits je voor 5 jaar lidmaatschap èn contributie-inning door de vereniging een overeenkomst tekent.

Fiscale aftrekbaarheid

Als je je bijdrage aan de Vrienden voor 5 jaar in een overeenkomst vastlegt, is deze als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  

Dit kan voor iedereen aantrekkelijk zijn, en vooral voor de RAZW:  want zo kunnen (groot-)ouders en  alle andere supporters van de Academy tot wel 2 maal zoveel geven als ze eigenlijk (netto) aan de Vrienden willen betalen.…