RAZW op bezoek bij de KMARNS

Op 3 maart jl. waren 15 spelers van de U18 en U16 groep op bezoek bij het Korps Mariniers op de Van Ghent Kazerne in Rotterdam. Daar kregen zij een uitdagend programma aangeboden door een aantal sportinstructeurs van het Korps. Er zijn diverse parallellen te trekken tussen een militaire eenheid en een rugbyteam en daar werd op deze dag aandacht aan besteed. Denk daarbij aan grenzen verleggen, teamwork, communicatie en plannen maken, uitvoeren en aanpassen. 

De dag begon met het aantrekken van overalls waarna de klimtoren werd bestegen. Daar konden de spelers over een balk op 20 meter hoogte lopen, gevolgd door een afdaling. Goed gezekerd waagden een aantal deze uitdagingen. Daarna volgde een instructie op horizontale en verticale touwen en konden de spelers de aangeleerde technieken direct op de touwbaan in de praktijk brengen. Voor de motivatie was de touwbaan over het water gespannen, zaak om geen nat pak te krijgen. Toch heeft een speler de natheid van het water getest.

Na de lunch werd de groep in tweeën gedeeld en moest een balk van 6 meter en een autoband door, in en over diverse hindernissen op de hindernisbaan worden verplaatst. Hier kwam vooral teamwork aan te pas. Voor elke hindernis konden de groepen een plan maken, dat vervolgens toegepast kon gaan worden. Daar waar het plan niet werkte moest het snel aangepast worden om verder te kunnen. Na vier hindernissen raakte de teams al goed op elkaar ingespeeld. Per hindernis mocht de winnaar een opdracht voor het andere team bedenken, enig leedvermaak was duidelijk op de gezichten van de winnaars af te lezen. 

De dag werd afgesloten door het aanbieden van een door alle spelers gesigneerd RAZW shirt aan de sport instructeur. Daarna volgde nog een groepsfoto op het bordes. Al met al een mooie dag met veel leermomenten die hopelijk vertaald gaan worden naar wedstrijdsituaties. Voor degene die er niet bij waren: met een beetje geluk mogen we volgend seizoen weer langskomen.

Geen reacties op "RAZW op bezoek bij de KMARNS"


    Laat van je horen

    Basis HTML is goedgekeurd