Q&A blessure protocol

Waarom heeft de Academy een blessure protocol?

Als Academy willen wij bijdragen aan blijvende inzetbaarheid van de spelers. Goed monitoren en begeleiden van blessures is dan van belang. Rugby is een collision sport. Je krijgt te maken met high impact blessures. De blessure begeleiding is erop gericht een speler zo snel mogelijk weer fit te krijgen voor volledig trainen en spelen en tegelijkertijd hem/haar te beschermen tegen overload en herhaling. Middels het protocol borgen en communiceren wij dit intern. Ter bescherming van privacy gevoelige informatie en om het simpel te houden gebruiken wij hiervoor het zogenaamde “stoplicht-systeem” 

Het stoplicht systeem is bedacht om overzicht te creëren in de blessures voor alle betrokkenen in de RAZW staf. Het is voor trainers tijdens de groepstrainingen niet mogelijk om in te schatten wat een individuele speler op dat moment wel of niet kan qua training. Het protocol zorgt er verder voor dat spelers en ouders goed geïnformeerd en geadviseerd worden en zo nodig ook worden doorverwezen.

Wat is het stoplichtsysteem en hoe werkt dat?

Om het voor de coaching staf simpel en inzichtelijk te houden is er voor een kleursysteem gekozen dat aangeeft in hoeverre een speler deel kan nemen aan de trainingen. Daarvoor zijn de drie kleuren van een stoplicht gebruikt.

GROEN; de speler kan alle (veld)trainingen volledig mee doen

GEEL; de speler kan mee trainen maar met persoonlijke restricties en gaat wekelijks langs op het fysio spreekuur.

ROOD; de speler mag niet deelnemen aan (veld)trainingen en gaat wekelijks (zodra dit fysiek mogelijk is) langs op het fysio spreekuur.

Het stoplichtsysteem geeft duidelijkheid voor trainers op hoofdlijnen. Het is aan de spelers zelf om zich binnen de hoofdlijnen te houden aan de persoonlijke afspraken/ adviezen van de fysio of behandelend arts.

Status GEEL, wat mag je dan wel en wat mag je niet?

Iedere blessure is anders en wat je wel of niet mag wordt door de fysio in overleg met jou bepaald/ afgesproken.

Status ROOD, mag ik dan helemaal niet komen?

Jazeker wel! Vaak kunnen spelers die tijdelijk niet aan (veld)trainingen kunnen deelnemen speciale herstel of krachttrainingen doen. Juist om zo fit mogelijk te blijven, spieren te versterken en snel weer het veld op te kunnen.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Heb je bijvoorbeeld een hersenschudding of ben je erg ziek en is alle beweging je teveel. Dan train je helemaal niet

Hoelang duurt het voordat ik weer op GROEN sta?

Dat hangt helemaal af van de blessure en hoe je herstel verloopt. Goed om te weten dat te snel weer alles doen, tegen advies van doktoren en fysio’s in, meestal niet helpt. Het lijkt heel stoer maar tegelijkertijd verhoogt het de kans op langdurige of chronische blessures.

De RAZW heeft met partner B&B Healthcare de afspraak dat alle advies en behandeling gericht is op een zo spoedig mogelijk herstel en terugkeer op het veld met als onderliggend kader dat alle beslissingen tegen het licht van blijvende inzetbaarheid gehouden worden.

Kan ik wel gewoon trainen en spelen bij mijn club?

Alles kan natuurlijk. Wij hebben als RAZW geen zeggenschap over jou als individu. We geven je een professioneel en/of medisch advies. Het is natuurlijk wel erg tegenstrijdig wanneer je bij de academy onder toezicht van een fysio en beperkt traint of helemaal niet,  je bij de club wel alles doet.

Een blessure is niet ineens anders als je naar de club gaat. En je herstel is er niet mee geholpen wanneer je te snel weer start en de blessure weer opspeelt.

Ons motto is geblesseerd is geblesseerd!

We hopen in de toekomst ook op dit gebied meer met de clubs te kunnen samenwerken. Gezamenlijk gebruik maken van het stoplichtsysteem kan daar bij helpen. Zover is het nu nog niet en dus moet je zelf heel goed je grenzen bewaken en soms lastige keuzes maken.

Kan ik zonder afspraak naar het fysio spreekuur?

Ja, als Academy speler heb je toegang tot het fysio spreekuur van B&B dat iedere dinsdag tussen 08:00 en 09:00 plaatsvind in de gym van het Segbroek College aan de Klaverstraat.

Heb je het gevoel dat er iets niet goed zit, loop daar even binnen en meldt je.

Sta ik gelijk op ROOD als ik op het spreekuur langs ga?

Nee. De fysio zal eerst bekijken wat je klachten zijn. Afhankelijk van zijn/ haar bevindingen wordt er gekeken naar wat voor jou van toepassing is. Het kan zijn dat je alleen wat rek- en strek oefeningen mee naar huis krijgt die je zelf moet doen.

Natuurlijk kan het ook dat hij/ zij vindt dat je niet volledig op het veld mee kunt trainen. Dan wordt het stoplicht op GEEL of ROOD gezet. Tuurlijk zit je daar niet op te wachten, maar bedenk dat er nooit zomaar geadviseerd wordt om minder of niet te trainen en als het wel gebeurd is het echt voor jouw bestwil.

Alle Academy stafleden weten hoe belangrijk het voor de spelers is om zoveel als mogelijk te trainen en wedstrijden te spelen en wegen dat in hun adviezen en beoordelingen mee.

Moet ik eerst langs op het spreekuur of kan ik ook gelijk een afspraak met B&B maken?

Ja, je mag bij een blessure gelijk een afspraak bij één van de B&B locaties maken. Meldt bij het maken van je afspraak dat je bij de RAZW zit, zodat de behandelend fysio weet dat hij/zij zijn/haar collega die het protocol monitort moet informeren.

En meldt bij de coördinator Spelerszaken dat je onder behandeling bent, dan is het voor ons ook duidelijk dat er iets speelt op blessure gebied.

Mag ik naar een andere fysio dan B&B?

Ja natuurlijk, dat staat iedereen vrij. Voor het blessure protocol is het wel van belang dat jijzelf of jouw fysio zijn/ haar bevindingen en adviezen met de RAZW fysio deelt en jij wekelijks ook langs komt op het spreekuur. Dan worden de adviezen van jouw fysio vertaalt naar ons stoplichtsysteem en is de interne communicatie en monitoring van je blessure geborgd.

Ik ben onder behandeling bij een andere fysio of sportarts, wat nu?

Zorg dat jouw behandelend arts of fysio je behandelplan/ training schema op papier zet voor jou.

Om verwarring te voorkomen is het handig wanneer jij als speler een goed plan van je behandelend arts/fysio hebt en dat meeneemt naar onze fysio op het spreekuur.

Je kunt ook vragen of jouw behandelend arts/fysio persoonlijk contact wil opnemen met onze fysio.

Het blijkt dat voor jullie vaak lastig om duidelijk aan te geven wat er gedaan wordt bij de fysiotherapeut of arts en dat veroorzaakt dan onduidelijkheden met de kans dat er door de medische professionals langs elkaar heen gewerkt wordt, wat het herstelproces niet ten goede komt.

Moet ik echt elke week naar het spreekuur als ik geblesseerd ben?

Ja, in principe wel.

Dat geeft je namelijk het voordeel dat je status per week aangepast kan worden en evt. verergering of verandering van je klachten tijdig gesignaleerd worden.

Er zijn uitzonderingen mogelijk. Daarvoor maak je dan afwijkende afspraken met de spreekuur fysio. Bijvoorbeeld wanneer je meerdere keren per week een behandelafspraak hebt kan het zo zijn dat je minder frequent op het spreekuur kan komen.

Zonder speciale afspraken verwachten we alle geblesseerde spelers op de dinsdagochtend bij de fysio.

Ik sta op ROOD of geel en mag (een aantal ochtenden) niet trainen. Heb ik dan vrij?

Nee.

De trainingsuren zijn onderdeel van je schooluren. De lessen waarvan je als academy speler vrijstelling hebt worden vervangen door trainingsuren. Kan je om wat voor reden dan ook niet trainen en ben je wel in staat om naar school te gaan dan is wegblijven verzuim en kan school je daarop aanspreken.